Moja košarica ( )

Anvina d.o.o. P4D

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Anvina d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

    Cilji operacije so:
  • hitrejše izvajanje procesov v podjetju,
  • preglednejši način dela,
  • povečanje prisotnosti na trgu in prihodkov,
  • zmanjšanje količine odpadkov in boljši izkoristek surovin in materialov pri delu,
  • uspešneje in učinkoviteje povezovati trgovine,
  • zmanjšanje stroškov.

Celotna vrednost operacije: 165.653,00 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.390,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

Ko ne veste, ko vas zanima, ko bi radi ….

pokličite 01 750 72 72 ali nam pišite!
Veseli nas, da vam lahko pomagamo z odgovorom ali nasvetom.

Ste profesionalni kreator ali šivilja in želite sodelovati z nami?